Obrzędowość

W tym roku nasz harcerski wyjazd odbędzie się w Mrzeżynie!!!


Motywem przewodnim naszego obozu będą Morskie Opowieści! Wcielimy się we władców mórz
i oceanów, kapitanów statków, marynarzy, piratów, podróżników czy żony, z utęsknieniem czekające na pracujących na morzu mężów. Możliwości jest tak wiele jak szant znajdujących się w waszych śpiewnikach (a nawet więcej)!


Dla każdego z nas „morskie opowieści” znaczą coś nieco innego, dlatego każda drużyna wybierze jedną szantę, na podstawie której stworzy obrzędowość drużyny, a wszystkie te historie złożą się na naszą wspólną, harcerską, morską opowieść.