Kadra

email obozowy: oboz4sh@grupy.zhp.net.pl

Komendantka: pwd Łucja Wieczorek
tel. 723 737 552

Zastępczyni komendantki: phm Antonina Guzik
Zastępczyni komendantki ds. komunikacji i promocji: pwd Natalia Korba
Programowczyni: dh Weronika Szypuła
Kwatermistrz: pwd Piotr Nowak

8 GZ „Księżycowe Smoki”
drużynowa: dh Zuzanna Atroszczyk
przyboczne: dh Aleksandra Gniewek, dh Gaja Filar
 
10 DH „Arbor”
drużynowa: dh Zuzanna Bielak
przyboczne: dh Weronika Szypuła, dh Martyna kroba
 
12 DH „Leśni Zwiadowcy
drużynowy: pwd Piotr Nowak
przyboczny: dh Maciej Juranek
 
32 DSH „Przeszczep Hydrauliczny”
drużynowy: dh Filip Chucherko
przyboczna: dh Agnieszka Juranek
 
37 DW „Zakon Feniksa”
drużynowa: dh Karolina Wieńć