Baza

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, na terenie bazy harcerskiej Hufca ZHP Andrychów Chorągiew Krakowska, tuż przy plaży. Uczestnicy obozu (zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy) będą spali w namiotach typu wojskowego „10” na pryczach (łóżkach). Uczestnicy będą korzystać z półek, a zuchy, będą miały w swoich namiotach dodatkowo podesty na ziemi. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą, ciepłą wodę – zarówno w specjalnie przygotowanych umywalniach pod namiotem, jak i w prysznicach. Na terenie obozu będą do dyspozycji latryny i/lub toalety typu „Toi Toi”. Uczestnicy będą musieli sami zbudować pionierkę obozową, w tym ogrodzenie i bramę obozową. Uczestnicy będą pełnili służbę pomocniczą w kuchni polowej, a także służbę wartowniczą.
Jest to nasza kolejna już wizyta na tej bazie