4. Szczep Harcerski „Żywioły”

Powietrze

Zuchy w Krzeszowicach
bawią się w poniedziałki,
w godzinach 17.00-18.30.
W Nawojowej Górze w soboty, w godzinach
11:15-12:45.

Ziemia

W Krzeszowicach
Harcerki harcują w soboty godzinach 13.00-15.00,
a harcerze w godzinach
11.30-13.30.
W Nawojowej Górze
w godzinach 9:00-11:00

Woda

Harcerze starsi poszukują
w soboty, 
 w godzinach 15.00-17.00

Ogień

Wędrownicy wychodzą wspólnie w świat w jeden dzień w miesiącu, który wspólnie ustalają.
W międzyczasie organizują się w patrole zadaniowe
i działają w ramach Tropów.

Jednostek
+
Zuchów, harcerek i harcerzy
Wykwalifikowanej kadry

Informacje

Komendantka

pwd. Łucja Wieczorek

Harcówka
ul. Długa 22
32-065 Krzeszowice
Kontakt

lucja.wieczorek@zhp.net.pl
lub
przez wiadomość na naszym FB

Konstytucja

Kliknij tutaj, żeby otworzyć konstytucję szczepu.

Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych